Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów eksploatacyjnych CPV 30192113-6

Deadlines:
Published : 17-05-2022 14:19:00
Placing offers : 27-05-2022 14:17:00
Offers opening : 27-05-2022 14:22:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Warunki zamówienia - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie przez platformę zakupową Open Nexsus.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja RODO.pdf pdf 70.44 2022-05-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf pdf 2725.25 2022-05-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 96.07 2022-05-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku wykluczenia.pdf pdf 132.95 2022-05-17 14:19:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 665.9 2022-05-17 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1.xlsx xlsx 13.03 2022-05-20 11:41:02 Public message
Oferty.png png 75.52 2022-05-30 08:17:40 Public message

Announcements

2022-05-30 08:17 Mariusz Nowacki W załączniku oferty.

Mariusz Nowacki

Oferty.png

2022-05-20 11:41 Mariusz Nowacki Dzień dobry,
dnia 19.05.2022 Zamawiający otrzymał wiadomość: "wnioskuję o udostępnienie załącznika nr 1 w pliku edytowalnym np. excel "
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.05.2022: " Przesyłam w załączniku." Plik excel w załączniku.

Mariusz Nowacki

Załącznik nr 1.xlsx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych CPV 30192113-6 - 1 delivery ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Toruńska 174 a
85-844, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 RODO - Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
5 Referencje - Dostawca zobowiąże się do wykazania, iż dostarczał w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty, materiały eksploatacyjne jednorazowo za kwotę co najmniej 30 tys. zł netto. Do oferty prosimy załączyć dokumenty (referencje, faktury) potwierdzające wykonanie dostawy materiałów eksploatacyjnych. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 392