Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.15.2022.ES Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej

Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:16:00
Placing offers : 25-05-2022 15:00:00
Offers opening : 25-05-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 850 79 23 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 282.5 2022-05-17 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf pdf 254.64 2022-05-17 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 144.4 2022-05-17 13:16:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 - formularz cenowo- ofertowy.doc doc 216.5 2022-05-17 13:16:00 Criterion
Załącznik nr 3- Wykaz osób.docx docx 104.52 2022-05-17 13:16:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Wykaz do oceny w kryterium ''Doświadczenie trenera moderatora''.docx docx 163.33 2022-05-17 13:16:00 Criterion
Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf pdf 235.78 2022-05-26 14:27:52 Public message

Announcements

2022-05-26 14:27 Judyta Lignowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazuję w załączeniu Protokół z wyboru Wykonawcy.

Protokół z wyboru Wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej

Załącznik nr 1 - OPZ [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 - for [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania Umowy do 16.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz osób - Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował trenerem/moderatorem, który posiada: a) wykształcenie wyższe; b) znajomość zagadnień dotyczących copywriting, SEO i pozycjonowania stron, tworzenia tekstów w marketingu internetowym, tworzenia treści w mediach społecznościowych, skutecznych haseł reklamowych oraz przekonujących ofert c) posiadać 50 h przeprowadzonych szkoleń/warsztatów dotyczących copywriting Attachment required

Załącznik nr 3- Wyka [...].docx

(0)
5 Doświadczenie trenera/moderatora 40% Punkty w kryterium „doświadczenie trenera/moderatora” (D) zostaną przyznane za liczbę godzin różnych spotkań/szkoleń, w ramach których trener/moderator (spełniający warunki udziału w postępowaniu) realizował usługi trenerskie/moderatorskie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za każdą godzinę spotkania zostanie przyznany 1 pkt, 1 godzina dydaktyczna = 45 minut. Punktacja w niniejszym kryterium będzie liczona wg. wzoru opisanego w zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie wykonania ww. usług Wykonawca przedstawi dokumenty np. referencje, opinie Attachment required

Załącznik nr 4 - Wyk [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 286