Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-44/2022 TP/U „Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów reklamowych w łącznej ilości 15 900 sztuk w celu promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów reklamowych w celu promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Mazowszu oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”

Deadlines:
Published : 17-05-2022 08:40:00
Placing offers : 07-06-2022 10:00:00
Offers opening : 07-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 29.37 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o terminie realizacji.docx docx 22.52 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 37.94 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.47 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
08da37ca-7698-4c7c-3dbb-b5000ed4b0e0.pdf pdf 139.64 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
załącznik nr 2a do SWZ - Umowa Gadżety _Część 1.pdf pdf 810.39 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
załącznik nr 2b do SWZ - Umowa Gadżety _Część 2.pdf pdf 814.68 2022-05-17 08:40:00 Proceeding
08da3d6a-a481-fffb-c8d7-58000eefde1a.pdf pdf 36.2 2022-05-24 12:46:41 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ 351-44-2022 .pdf pdf 480.85 2022-05-24 12:46:53 Proceeding
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - OPZ 351-44_(04_06_2022).pdf pdf 1037.51 2022-06-04 11:29:58 Proceeding
08da42fb-73c6-e904-982b-1f000d31a542.pdf pdf 36.2 2022-05-31 19:18:22 Proceeding
31-05.2022 SWZ 351-44-2022_1.pdf pdf 1009.78 2022-05-31 19:18:22 Proceeding
01-06-2022 - załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 1037.38 2022-06-01 20:05:30 Proceeding
01-06-2022 załącznik nr 3 do SWZ- Formularz ofertowy ofertowy 351-44-2022_(01_06_2022).docx docx 47.13 2022-06-01 20:06:02 Criterion
26.05.2022 Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ .pdf pdf 492.1 2022-05-26 12:54:01 Public message
26-05-2022 zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - OPZ 351-44.pdf pdf 1037.18 2022-05-26 12:57:19 Public message
27.05.2022 Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ .pdf pdf 489.96 2022-05-27 13:40:47 Public message
04-06-2022 Wyjaśnienia treści SWZ .pdf pdf 488.83 2022-06-04 12:08:50 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - OPZ 351-44_(04_06_2022).pdf pdf 1037.51 2022-06-04 12:08:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-44-2022.pdf pdf 183 2022-06-07 17:39:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część_1_ 351-44-22.pdf pdf 507.75 2022-07-05 14:14:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część_2_ 351-44-22.pdf pdf 512.56 2022-07-15 13:37:08 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 351-44-2022.pdf pdf 485.5 2022-08-04 14:46:13 Public message
Informacja o kwocie 321-44-2022.pdf pdf 478.29 2022-06-07 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-04 14:46 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez jednego z wykonawców Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-15 13:37 Andrzej Rzewiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-05 14:14 Andrzej Rzewiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-07 17:39 Paweł Ginel W związku z otwarciem ofert Zamawiający publikuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-07 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 325250,00 zł przy uwzględnieniu podziału na następujące części:
1. Część 1 - wykonanie wraz z dostawą (łącznie) 8 150 sztuk materiałów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa-piętro IV, bądź innego pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego – 125250,00 zł
2. Część 2 - wykonanie wraz z dostawą (łącznie) 7 750 sztuk materiałów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa-piętro IV, bądź innego pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Mazowszu oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości” – 200000,00 zł

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-04 12:08 Paweł Ginel W związku z wpływem pytań dotyczących SWZ, zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą treści załącznika nr 3 do SWZ - formularza ofertowego, Wykonawcy, którzy do tej pory złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu na starym formularzu winni ją wycofać i złożyć ofertę na nowym formularzu ofertowym.

04-06-2022 Wyjaśnien [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].pdf

2022-06-04 11:29 Paweł Ginel The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-27 13:40 Andrzej Rzewiński Odpowiedzi na pytania wykonawców - wyjaśnienia nr 2 treści SWZ.

27.05.2022 Wyjaśnien [...].pdf

2022-05-26 12:57 Andrzej Rzewiński Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

26-05-2022 zmodyfiko [...].pdf

2022-05-26 12:54 Andrzej Rzewiński Odpowiedzi na pytania wykonawców - wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.

26.05.2022 Wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

01-06-2022 załącznik [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1032