Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/2022/DG Kontrola 5-letnia placów zabaw podległych ZUK w Mikołowie

Radosław Stolicki
Zakład Usług Komunalnych W Mikołowie Department: Dział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 18-05-2022 08:40:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : 23-05-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Wycena usługi winna być wykonana w oparciu  o podany spis Placów zabaw.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów cenotwórczych.  


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5-letnia kontrola placów zabaw 2022.pdf pdf 162.99 2022-05-18 08:40:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 5-letnia kontrola placów zabaw Kontrola 5-letnia placów zabaw w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego oraz obowiązujące normy. Zgodnie z przepisami kontrola musi być wykonana przez inspektora posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Z przeprowadzonej kontroli musi być sporządzona odpowiednia dokumentacja zawierająca m.in. sprawozdanie z kontroli oceniające stan techniczny i bezpieczeństwo obiektu oraz świadectwo techniczne. Cała dokumentacja pokontrolna zostanie przekazana w formie papierowej i elektronicznej na nośniku typu pendrive. Szczegółowy wykaz obiektów wraz z lokalizacją znajduje się w załączniku.

5-letnia kontrola pl [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Po otrzymaniu zamówienia w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty DOJAZDU, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie podstawy wykluczenia - "Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 cyt. wyżej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego". Proszę potwierdzić wpisując "TAK". (0)
Unlock the form

The number of page views: 422