Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-33/22. Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 41 szt. - AE/ZP-27-33/22

Deadlines:
Published : 16-05-2022 14:37:00
Placing offers : 27-05-2022 09:00:00
Offers opening : 27-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy  

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6/ Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy

7/ Załącznik Nr 4 -  Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówieniaAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 72.5 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.78 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 731.19 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 799 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.xls xls 50 2022-05-16 14:37:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenie .pdf pdf 35.29 2022-05-16 15:57:04 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu .pdf pdf 36.77 2022-05-20 14:35:55 Public message
Zmiana treści SWZ .PDF PDF 64.25 2022-05-20 14:37:14 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.24 2022-05-23 10:47:03 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 5523.62 2022-05-23 10:47:56 Public message
Załącznik Nr 4 PO ZMIANIE.xls xls 49.5 2022-05-23 10:47:56 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 91.06 2022-05-27 09:13:50 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 388.96 2022-05-27 13:05:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 149.17 2022-07-14 14:29:15 Public message

Announcements

2022-07-14 14:29 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-05-27 13:05 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-05-27 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-23 10:47 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 4 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika nr 4 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27-05-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 4 PO ZM [...].xls

2022-05-23 10:47 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-05-20 14:37 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26-05-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ .P [...].PDF

2022-05-20 14:35 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-05-16 15:57 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenie .p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1463