Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.23.OR.2022 Dostawa artykułów chemicznych i higienicznych dla Urzędu Miasta Radlin

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 16-05-2022 11:48:00
Placing offers : 23-05-2022 09:00:00
Offers opening : 23-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych i higienicznych dla Urzędu Miasta Radlin.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Kalkulacja cenowa.2. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy;

3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;

4) Kryterium oceny: Cena 100%;

5) W postępowaniu należy podać całkowity koszt brutto za wykonanie całości zamówienia wraz z dostawą;

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

7) Wykonawca zobowiązany jest załączyć skan karty produktu nieznanego z nazwy, w przypadku braku możliwości wskazania nazwy producenta towaru prosimy opisać typ/parametry oferowanego produktu.

9) Wykonawca dołącza wypełnioną Propozycję cenową.W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/4590219

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kalkulacja cenowa.ods ods 18.46 2022-05-16 11:48:00 Proceeding
Umowa wzór.pdf pdf 52.27 2022-05-16 11:48:00 Proceeding

Announcements

2022-05-24 14:12 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano propozycję cenową nr 2, firmy: AB-MED HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BEATA BOGDZIEWICZ - MURMYŁO ul. Damrota 147, 43-100 Tychy.

wartość propozycji cenowej: 1 547,38 zł.
Słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych, 38/100

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

Wykaz złożonych propozycji cenowych:

1. "WIR" HURTOWNIA ART. PRZEMYSŁOWYCH KOZIELSKI MARIAN 44-310 Radlin, ul. Rybnicka 123 C
cena: 1 678,71 zł.

2. AB-MED HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BEATA BOGDZIEWICZ - MURMYŁO ul. Damrota 147, 43-100 Tychy,
cena: 1 547,38 zł.

2. DABEX KOŁODZIEJ I JĘCZMIONKA Sp. z.o.o., ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska
cena: 1 687,87 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 840,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310, Radlin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja cenowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnioną “Kalkulację cenową” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (0)
4 Wzór umowy - Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 155