Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2022 ZP0047 Dostawa systemu do endoskopowego obrazowania fluorescencyjnego w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)

Deadlines:
Published : 16-05-2022 10:31:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 474.36 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_16.05.2022.pdf pdf 134.23 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
zał. 1- formularz ofertowy.docx docx 33.33 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
zał. 2- oświadczenie.doc doc 93.5 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
zał. 3- opis przedmiotu zamówienia.doc doc 105 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
zał. 4- projekt umowy.pdf pdf 340.5 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
zał. 5- formularz cenowy.docx docx 19.49 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
zał. 6- oświadczenie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r..doc doc 85 2022-05-16 10:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie_19.05.2022.pdf pdf 37.38 2022-05-19 09:41:55 Public message
Odpowiedzi_19.05.2022.docx docx 125.88 2022-05-19 09:41:55 Public message
SWZ.pdf pdf 474.36 2022-05-19 09:41:55 Public message
zestawienie_ofert_GUM2022 ZP0047.docx docx 25.03 2022-05-26 11:35:07 Public message
Wyniki.docx docx 129.23 2022-05-30 11:25:36 Public message

Announcements

2022-05-30 11:25 Paulina Kowalska Wyniki_30.05.2022

Wyniki.docx

2022-05-26 11:35 Paulina Kowalska Zestawienie ofert_26.05.2022

zestawienie_ofert_GU [...].docx

2022-05-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 180 000,00
2022-05-19 09:41 Paulina Kowalska Odpowiedzi_19.05.2022

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi_19.05.202 [...].docx

SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 261