Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-1ac00f44-d4e0-11ec-9a86-f6f4c648a056 Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz - Dreszera

Beata Dudziak
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II
Deadlines:
Published : 16-05-2022 09:28:00
Placing offers : 09-06-2022 09:30:00
Offers opening : 09-06-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.56 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 173.24 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 22.73 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 163.77 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 15.59 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 15.02 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 26921.94 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - STWiOR.pdf pdf 164.98 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.docx docx 18.57 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Uzgodnienia.zip zip 4086.32 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Decyzja ZAR.314.2021.pdf pdf 2731.93 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Decyzja_ZAR.235.2021.pdf pdf 674.21 2022-05-16 09:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 39.78 2022-05-16 14:02:37 Public message
Zapytanie do treści SWZ i odpowiedź Zamawiającego.pdf pdf 23.5 2022-05-24 09:25:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.06 2022-05-31 11:53:03 Public message
Zmiana zapisów SWZ - terminy.pdf pdf 330.46 2022-05-31 11:55:23 Public message
II Zapytanie do treści SWZ i odpowiedź Zamawiającego.pdf pdf 31.82 2022-06-01 12:46:46 Public message
Decyzja_WUOZ nr ZN-408-2021.pdf pdf 2305.79 2022-06-01 12:46:46 Public message
Opinia Geotechniczna.pdf pdf 8596.18 2022-06-01 12:46:46 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 15.17 2022-06-09 09:37:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 467.9 2022-06-09 10:36:12 Public message
Slip do wzystkich.pdf pdf 50.51 2022-07-01 12:19:51 Public message

Announcements

2022-07-01 12:19 Beata Dudziak Zawiadomienie o wyniku postępowania

Slip do wzystkich.pd [...].pdf

2022-06-09 10:36 Beata Dudziak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-09 09:37 Beata Dudziak Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-06-01 12:46 Beata Dudziak II Zapytanie do treści SWZ i odpowiedź Zamawiającego

II Zapytanie do treś [...].pdf

Decyzja_WUOZ nr ZN-4 [...].pdf

Opinia Geotechniczna [...].pdf

2022-05-31 11:55 Beata Dudziak Zmiana treści SWZ w zakresie terminów

Zmiana zapisów SWZ - [...].pdf

2022-05-31 11:53 Beata Dudziak II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-24 09:25 Beata Dudziak Zapytanie do treści SWZ i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie do treści [...].pdf

2022-05-16 14:02 Beata Dudziak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 827