Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Magazynki Magpul PMAG 30

Michał Matuszewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 16-05-2022 09:12:00
Placing offers : 23-05-2022 09:11:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6.Płatność - przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat 

7.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wszelkiej wymaganej dokumentacji wskazanej w załącznikach.

9. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnego asortymentu.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna.docx docx 20.45 2022-05-16 09:12:00 Criterion
Oświadczenie.docx docx 12.45 2022-05-16 09:12:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Magazynek Magazynek do karabinka Haenel 556 Magpul PMAG 30 50 pc. KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji dostawy - do dnia 15.06.2022 r. (0)
4 Gwarancja - min. 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna - - Attachment required

Klauzula informacyjn [...].docx

(0)
6 Oświadczenie - - Attachment required

Oświadczenie.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 214