Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/ZPS/PKMS/05/2022 Wykonanie i dostawa elementów infrastruktury przystankowej

Deadlines:
Published : 16-05-2022 09:17:00
Placing offers : 21-06-2022 12:00:00
Offers opening : 21-06-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.45 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 688.02 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.wersja edytowalna.docx docx 42.76 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Oświadczenie - grupa kapitałowa.wersja edytowalna.docx docx 24.17 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ JEDZ.wersja edytowalna.docx docx 57.04 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie o JEDZ.wersja edytowalna.docx docx 21.45 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ_Wzór umowy.pdf pdf 270.18 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 6-8 do SWZ .wersja edytowalna.docx docx 24.59 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 9 A Opis warunków technologicznych.docx docx 851 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 9 B System informacji.pdf pdf 18565.74 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 10 Wzór tabliczki.png png 5.98 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Zał. nr 11-12 do SWZ wykluczenie sankcje.docx docx 26.71 2022-05-16 09:17:00 Proceeding
Odp. na pytanie nr 1.pdf pdf 707.56 2022-05-30 10:14:23 Public message
SWZ zmiana 27.05.22 .pdf pdf 688.43 2022-05-30 10:18:28 Public message
Odp. na pytanie nr 2.pdf pdf 467.95 2022-06-01 10:29:49 Public message
ogłoszenie zmiana.pdf pdf 72.48 2022-06-03 09:15:42 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 584.32 2022-06-21 10:59:04 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 577.58 2022-06-22 13:28:30 Public message
unieważnienie strona.pdf pdf 588.23 2022-06-24 07:51:41 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 123.93 2022-07-08 09:16:14 Public message

Announcements

2022-07-08 09:16 Justyna Krzystanek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-06-24 07:51 Justyna Krzystanek Informacja o unieważnieniu postępowania

unieważnienie strona [...].pdf

2022-06-22 13:28 Justyna Krzystanek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-21 10:59 Justyna Krzystanek Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-06-03 09:15 Justyna Krzystanek Ogłoszenie zmian

ogłoszenie zmiana.pd [...].pdf

2022-06-01 10:29 Justyna Krzystanek Odpowiedź na pytanie nr 2

Odp. na pytanie nr 2 [...].pdf

2022-05-30 10:18 Justyna Krzystanek SWZ - zmiana z dnia 27.05.2022

SWZ zmiana 27.05.22 [...].pdf

2022-05-30 10:14 Justyna Krzystanek Odpowiedź na pytanie nr 1

Odp. na pytanie nr 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1211