Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00157404/01 „Robota budowlana – remont budynku nr 520 tj. kotłownia w Nowej Dębie”

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 13-05-2022 10:32:00
Placing offers : 30-05-2022 08:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.pdf pdf 116.73 2022-05-13 10:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 466.39 2022-05-13 10:32:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 513.08 2022-05-13 10:32:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 19.05.2022r.pdf pdf 142.82 2022-05-19 13:27:59 Public message
Pytania i odpowiedzi 20.05.2022r.pdf pdf 138.12 2022-05-20 10:34:56 Public message
Pytania i odpowiedzi 25.05.2022r.pdf pdf 135.92 2022-05-25 10:03:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert Zp34.pdf pdf 57.67 2022-05-30 11:27:18 Public message
Zp34 Informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 85.1 2022-06-15 12:51:05 Public message

Announcements

2022-06-15 12:51 Agnieszka TWOREK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.06.2022r.

Zp34 Informacja o wy [...].pdf

2022-05-30 11:27 Zamówienia Publiczne 33 WOG Informacja z otwarcia ofert - 30.05.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 500 000,00 zł.
2022-05-25 10:03 Agnieszka TWOREK Pytania i odpowiedzi - 25.05.2022r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-20 10:34 Agnieszka TWOREK Pytania i odpowiedzi - 20.05.2022r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-19 13:27 Zamówienia Publiczne 33 WOG Pytania i odpowiedzi - 19.05.2022r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676