Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.34.2022 Dostawa ksiązek i publikacji na potrzeby promocji promocji Województwa Warmińsko -Mazurskiego

Deadlines:
Published : 12-05-2022 15:10:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Wytwarzający/Udostępniający informację: Agnieszka Waszkiewicz

 Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 3429.88 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
ZP.272.1.34.2022 zmiana treści SWZ.doc doc 154 2022-05-13 14:13:07 Public message
Zał. nr 2 formularz ofertowy ZP.272.1.34.2022.docx docx 20.43 2022-05-13 14:13:07 Public message
Informacja z otwarcia.doc doc 228.5 2022-05-20 13:30:24 Public message
inform. o wyborze najkorz. oferty.doc doc 266.5 2022-06-01 14:24:27 Public message
informacja o unieważnieniu cz. IV.docx docx 279.85 2022-06-22 13:59:07 Public message

Announcements

2022-06-22 13:59 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.34.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania dostawa książek i publikacji na potrzeby promocji województwa warmińsko mazurskiego część IV
Wytwarzający / Udostępniający informację: Agnieszka Waszkiewicz Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

informacja o unieważ [...].docx

2022-06-01 14:24 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.34.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wytwarzający / Udostępniający informację: Agnieszka Waszkiewicz Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

inform. o wyborze na [...].doc

2022-05-20 13:30 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.34.2022 Informacja z otwarcia ofert. Wytwarzający/Udostępniający informację: Agnieszka Waszkiewicz Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
I części zamówienia kwotę gross 54 158,58 zł
II części zamówienia kwotę gross 19 677,00 zł
III części zamówienia kwotę gross 4 284,00 zł
IV części zamówienia kwotę gross 11 319,00 zł
2022-05-13 14:13 Zamówienia Publiczne Wytwarzający/Udostępniający informację: Agnieszka Waszkiewicz
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

ZP.272.1.34.2022 zmi [...].doc

Zał. nr 2 formularz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337