Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: R16/SGN-INFRA/2022 „Dostawa 2 (dwóch) kontenerów mieszkalnych”

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 12-05-2022 12:52:00
Placing offers : 17-05-2022 08:00:00
Offers opening : 17-05-2022 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Anieli Krzywoń 1 39-460 Nowa Dęba, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu ofertę można złożyć na dwa sposoby:

1)  Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej. Złożenie oferty następuje poprzez dołączenie plików składających się na ofertę oraz pozostałych dokumentów, których złożenia zgodnie z treścią Publicznego Zaproszenia do składania ofert wymaga Zamawiający ("Dołącz plik"). Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, Wykonawca przekazuje odpowiednio jako dokument elektroniczny bądź cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Przesłanie oferty możliwe jest tylko i wyłącznie przy jednoczesnym uzupełnieniu formularza znajdującego się poniżej. Wartość netto należy wpisać taką samą jak wartość netto wskazaną w Formularzu ofertowym. 

2)  W formie pisemnej postaci papierowej poprzez przesłanie dokumentów na adres 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie, SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ul. A. Krzywoń 1 (budynek 518, pok. nr 209), 39-460 Nowa Dęba.
Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały dokładnie opisane w Publicznym zaproszeniu do składania ofert.
 
W przypadku pytań: 
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.docx docx 29.48 2022-05-12 12:52:00 Proceeding
OPZ.docx docx 26.59 2022-05-12 12:52:00 Proceeding
Oświadczenie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu agresji.docx docx 26.53 2022-05-12 12:52:00 Proceeding
Projekt umowy.zip zip 79.11 2022-05-12 12:52:00 Proceeding
PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 334.1 2022-05-12 12:52:00 Proceeding
informacja z otwarcia - kontenery socjalne.pdf pdf 54.72 2022-05-17 13:31:02 Public message
Informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 66.58 2022-05-20 14:12:45 Public message

Announcements

2022-05-20 14:12 Agnieszka TWOREK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.05.2022r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-17 13:31 Zamówienia Publiczne 33 WOG INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Dostawa 2 (dwóch) kontenerów mieszkalnych” - 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336