Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.33.2022 Tłumaczenia ustne i pisemne z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski w zwiazku ze współpracą międzynarodową

Deadlines:
Published : 12-05-2022 12:36:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Wytworzyła/udostępniła: Katarzyna Sosnowska-Pełka

Odpowiedzialny za treść: Michał Białczak

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 64.02 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ.docx docx 20.18 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.docx docx 24.53 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
zał. nr 3a do SWZ.doc doc 68.5 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
zał. nr 3b do SWZ.doc doc 66 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ.doc doc 66.5 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy (zał. nr 5 do SWZ).docx docx 38.24 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
zał. nr 1 do umowy.docx docx 24.53 2022-05-12 12:36:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.doc doc 152.5 2022-05-20 12:27:44 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 162.5 2022-06-15 11:40:10 Public message

Announcements

2022-06-15 11:40 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.33.2022 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wytwarzająca/Udostępniająca informację: Katarzyna Sosnowska-Pełka
Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

informacja o wyborze [...].doc

2022-05-20 12:27 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.33.2022 - informacja z otwarcia ofert
Wytwarzająca/Udostępniająca informację: Katarzyna Sosnowska-Pełka
Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

informacja z otwarci [...].doc

2022-05-20 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3619,27 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 263