Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.7.2022 Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 12-05-2022 13:31:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 407.43 2022-05-12 13:31:00 Proceeding
SWZ.zip zip 3482.82 2022-05-12 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.14 2022-05-12 13:31:00 Proceeding
odpowiedź 1.pdf pdf 114.97 2022-05-19 11:34:54 Public message
odpowiedź 2.pdf pdf 109.78 2022-05-25 15:06:35 Public message
Zmiana ogłoszenia -1.pdf pdf 36.67 2022-05-25 15:08:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 128.13 2022-05-30 09:37:59 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona).pdf pdf 146.3 2022-06-09 09:47:20 Public message

Announcements

2022-06-09 09:47 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-30 09:37 Angelika Grzelaczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 515 918,42 zł brutto
2022-05-25 15:08 Angelika Grzelaczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- termin składania ofert.

Zmiana ogłoszenia -1 [...].pdf

2022-05-25 15:06 Angelika Grzelaczyk Nawiązując do zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 2

odpowiedź 2.pdf

2022-05-19 11:34 Angelika Grzelaczyk Nawiązując do zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 1

odpowiedź 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 889