Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/008/2022 Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Deadlines:
Published : 11-05-2022 23:58:00
Placing offers : 23-05-2022 07:00:00
Offers opening : 23-05-2022 07:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_2022BZP 0015437701 z dnia 2022-05-11.pdf pdf 150.6 2022-05-11 23:58:00 Proceeding
SWZ_tryb_podstawowy_bez_negocjacji_dostawa_różnego_sprzętu_komputerowego_ZP_008_2022.pdf pdf 1108.55 2022-05-11 23:58:00 Proceeding
załącznik_nr_1_do_SWZ_FO.docx docx 60.33 2022-05-11 23:58:00 Proceeding
załącznik_nr_1A_do_SWZ_OPZ.docx docx 48.32 2022-05-11 23:58:00 Proceeding
załącznik_nr_2_do_swz_PPU.pdf pdf 843.34 2022-05-11 23:58:00 Proceeding
Informacja_dla_Wykonawców_wyjasnienia_do_SWZ_13052022.pdf pdf 283.75 2022-05-13 20:20:22 Public message
Informacja_nr_2_dla_Wykonawców_wyjasnienia_do_SWZ_13052022.pdf pdf 286.63 2022-05-13 22:00:24 Public message
informacja_dla_wykonawcow_zmiany_SWZ_ przedłużenie_terminu_składania_ofert_ZP_008_2022_16052022.pdf pdf 349.54 2022-05-16 23:45:08 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_ nr 2022BZP 0016113801 z dnia 2022-05-16.pdf pdf 36.56 2022-05-16 23:45:08 Public message
załącznik_nr_1A_do_SWZ_OPZ_uwzględniający_zmiany_16052022.pdf pdf 616.7 2022-05-16 23:45:08 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_008_2022_23052022.pdf pdf 338.36 2022-05-23 07:14:50 Public message
wyniki_www_ZP_008_2022_24052022.pdf pdf 391.19 2022-05-24 17:12:18 Public message

Announcements

2022-05-24 17:12 Ewelina Granat Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje (publikuje) w załączniku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2 i 3 zamówienia.

wyniki_www_ZP_008_20 [...].pdf

2022-05-23 07:14 Ewelina Granat Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie stosownie do dyspozycji art. 222 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych niniejszym w załączeniu udostępnia (publikuje) informację o nazwach/ imionach i nazwiskach oraz siedzibach/ miejscach prowadzonej działalności gospodarczej/ miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-05-23 07:00 Buyer message Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości: część nr 1 zamówienia - 102 000, 00 zł brutto, część nr 2 zamówienia - 35 000, 00 zł brutto, część nr 3 zamówienia - 10 000,00 zł gross
2022-05-16 23:45 Ewelina Granat Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie niniejszym udostępnia (publikuje) w załącznikach informację dla wykonawców - zmianę treści SWZ dot. części nr 1 zamówienia wraz ze stosownie zmodyfikowanym załącznikiem nr 1A (OPZ) do SWZ, a także zmianę/ przedłużenie terminu składania ofert i terminów powiązanych. Ponadto Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP: 2022/BZP 00161138/01 z dnia 2022-05-16

informacja_dla_wykon [...].pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

załącznik_nr_1A_do_S [...].pdf

2022-05-13 22:00 Ewelina Granat Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie niniejszym udostępnia (publikuje) w załącznikach informację nr 2 dla wykonawców - wyjaśnienia na zapytania do SWZ.

Informacja_nr_2_dla_ [...].pdf

2022-05-13 20:20 Ewelina Granat Zamawiający - Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie niniejszym udostępnia (publikuje) w załącznikach informację dla wykonawców - wyjaśnienia na zapytania do SWZ.

Informacja_dla_Wykon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 597