Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.7.2022 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy na potrzeby wykonywania działalności innej niż działalność sektorowa, związanej z gospodarką odpadami

Deadlines:
Published : 26-05-2022 11:22:00
Placing offers : 03-06-2022 10:00:00
Offers opening : 03-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 10983.05 2022-05-26 11:22:00 Proceeding
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 49 2022-05-26 11:22:00 Proceeding
załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.odt odt 27.26 2022-05-26 11:22:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc doc 37.5 2022-05-26 11:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 80.45 2022-05-26 11:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 32.1 2022-05-26 11:22:00 Criterion
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 1897.16 2022-05-31 13:01:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 304.57 2022-06-03 14:02:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 384.13 2022-06-10 11:11:38 Public message
Informacja o kwocie przezaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 270.83 2022-06-03 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-10 11:11 Agnieszka Iwanicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-03 14:02 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-03 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 945.344,71 zł brutto

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-31 13:01 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z dnia 31.05.2022 r.

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 319