Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19/ZP/2022 Sukcesywne dostawy nabiału 3.

Deadlines:
Published : 11-05-2022 13:48:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : 23-05-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
19_ZP_2022_Formularz_cenowy_SWZ_ZAŁĄCZNIK_2.xlsx xlsx 20.75 2022-05-11 13:48:00 Proceeding
19_ZP_2022_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU.pdf pdf 110.04 2022-05-11 13:48:00 Proceeding
19_ZP_2022_Opis_Przedmiotu_Zamówienia_Załącznik_nr_3.doc doc 51.5 2022-05-11 13:48:00 Proceeding
19_ZP_2022_SWZ.docx docx 140.7 2022-05-11 13:48:00 Proceeding
19_ZP_2022_SWZ_Załączniki_nr_1, 4.doc doc 98 2022-05-11 13:48:00 Proceeding
19_ZP_2022_UMOWA_Załącznik_nr_ 5_do_SWZ.docx docx 33.25 2022-05-11 13:48:00 Proceeding
19_ZP_2022_OGŁOSZENIE_o_zamówieniu_ZMIANA_1.pdf pdf 36.96 2022-05-18 15:30:50 Public message
19_ZP_2022_Formularz_cenowy_SWZ_ZAŁĄCZNIK_2_ZMIANA_1.xlsx xlsx 20.87 2022-05-18 15:30:50 Public message
19_ZP_2022_SWZ_ZMIANA_1.docx docx 141.96 2022-05-18 15:30:50 Public message
19_ZP_2022_zapytanie i odp.pdf pdf 152.06 2022-05-18 15:30:50 Public message
19_ZP_2022_OGŁOSZENIE_o_zamówieniu_ZMIANA_1_opublikowane.pdf pdf 35.04 2022-05-18 16:57:55 Public message
19_ZP_2022_Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 151.42 2022-05-23 09:01:01 Public message
19_ZP_2022_wynik postępowania.pdf pdf 135.52 2022-05-27 09:36:45 Public message
19_ZP_2022_kwota przeznaczona na finansowanie.pdf pdf 63.11 2022-05-23 08:00:00 Public message

Announcements

2022-05-27 09:36 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wynik postępowania

19_ZP_2022_wynik pos [...].pdf

2022-05-23 09:01 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert z dnia 23-05-2022

19_ZP_2022_Zbiorcze [...].pdf

2022-05-23 08:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę przeznaczona na finansowanie zamówienia

19_ZP_2022_kwota prz [...].pdf

2022-05-18 16:57 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje prawidłowo zmienione ogłoszenie o zamówieniu.

19_ZP_2022_OGŁOSZENI [...].pdf

2022-05-18 15:30 Zamówienia Publiczne Zamawiający w dniu 18.05.2022r. odpowiada na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ - zgodnie z załączonymi dokumentami.

19_ZP_2022_OGŁOSZENI [...].pdf

19_ZP_2022_Formularz [...].xlsx

19_ZP_2022_SWZ_ZMIAN [...].docx

19_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678