Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/245/2022 Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Deadlines:
Published : 11-05-2022 13:06:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogł o zamówieniu z 11,05,2022.pdf pdf 156.26 2022-05-11 13:06:00 Proceeding
ZP245 SWZ wymiana okien.pdf pdf 1152.94 2022-05-11 13:06:00 Proceeding
ZP245 załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 90.73 2022-05-11 13:06:00 Proceeding
ZP245 dokumentacja projektowa.zip zip 1110.5 2022-05-11 13:06:00 Proceeding
ZP245 Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 405.94 2022-05-20 13:01:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert - ZP245.pdf pdf 370.06 2022-05-26 09:50:40 Public message
ZP245 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 503.17 2022-06-02 12:51:57 Public message

Announcements

2022-06-02 12:51 Izabela Gąsiorek Zawiadomienie o wyborze oferty

ZP245 Zawiadomienie [...].pdf

2022-05-26 09:50 Katarzyna Goderecka Informacja z otwarcia ofert - ZP/245/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 195 000,00 zł
2022-05-20 13:01 Izabela Gąsiorek Wyjaśnienia treści SWZ

ZP245 Wyjaśnienia tr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506