Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.23.2022.PR Dostawa pantografów firmy Stemmann i części zamiennych do tramwajów typu: 128NG, 120NaG, N8C, NGD99, NGT6

Deadlines:
Published : 11-05-2022 12:38:00
Placing offers : 08-06-2022 10:00:00
Offers opening : 08-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. ogłoszenie do internetu.pdf pdf 83.91 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 501.21 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 21.89 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1A - Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.56 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
04. Załacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 19.35 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
05. Załacznik nr 3 do SIWZ - Ośwaidczenie Wykonawcy.docx docx 21.33 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do SIWZ - RODO.pdf pdf 129.43 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
07. Załacznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 267.23 2022-05-11 12:38:00 Proceeding
22-05-25 modyfikacja SIWZ i projektu umowy.pdf pdf 262.78 2022-05-25 12:44:39 Public message
5. SIWZ po modyfikacji 25.05.2022.pdf pdf 501.41 2022-05-25 12:44:39 Public message
6. Projekt umowy po modyfikacji 25.05.2022.pdf pdf 267.06 2022-05-25 12:44:39 Public message
Formularz cenowy 25.05.2055.xlsx xlsx 14.45 2022-05-25 12:44:39 Public message
Wyjasnienia i Modyfikacja SIWZ 2.pdf pdf 95.09 2022-06-07 10:34:33 Public message
Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ - 6. Projekt umowy po modyfikacji 07.06.2022.pdf pdf 267.02 2022-06-07 10:34:33 Public message
5. SIWZ po modyfikacji 07.06.2022.pdf pdf 501.12 2022-06-07 10:34:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.41 2022-06-08 14:58:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 54.42 2022-06-09 07:59:20 Public message
RZP Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia — kopia.pdf pdf 45.66 2022-06-08 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-09 07:59 Patrycja Roszkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-08 14:58 Patrycja Roszkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-08 14:57 Patrycja Roszkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-08 12:52 Patrycja Roszkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

RZP Informacja z kwo [...].pdf

2022-06-07 10:34 Patrycja Roszkowska Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SIWZ 2

Wyjasnienia i Modyfi [...].pdf

Załącznik nr 1 do mo [...].pdf

5. SIWZ po modyfika [...].pdf

2022-05-25 12:44 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający zawiadamia o modyfikacji treści SIWZ, projektu umowy oraz Formularza cenowego. Konsekwencją zmiany treści SIWZ i załączników do SIWZ jest zmian ternu składania i otwarcia ofert.

22-05-25 modyfikacja [...].pdf

5. SIWZ po modyfika [...].pdf

6. Projekt umowy po [...].pdf

Formularz cenowy 25. [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582