Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/5/22 Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego

Deadlines:
Published : 11-05-2022 12:43:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP5.22 Ogłoszenie.pdf pdf 81.97 2022-05-11 12:43:00 Proceeding
SWZ ZP5.22.docx docx 76.86 2022-05-11 12:43:00 Proceeding
ZP5.22 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 40.95 2022-05-18 12:48:35 Public message
Przesunięcie terminu składania ofert, modyfikacja SWZ, odpowiedzi na pytania ZP5.22.docx docx 57.24 2022-05-18 12:53:46 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ zmodyfikowany.doc doc 36 2022-05-18 12:53:46 Public message
ZP5.22 Informacja z otwarcia ofert.doc doc 20 2022-05-26 11:18:29 Public message
rozstrzygnięcie ZP5.22.docx docx 51.39 2022-06-22 10:36:41 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia ZP.5.22.docx docx 52.62 2022-05-26 09:00:00 Public message

Announcements

2022-06-22 10:36 Marek Dziewit Rozstrzygnięcie postępowania

rozstrzygnięcie ZP5. [...].docx

2022-05-26 11:18 Marek Dziewit Informacja z otwarcia ofert

ZP5.22 Informacja z [...].doc

2022-05-26 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-05-18 12:53 Marek Dziewit Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert, modyfikacja SWZ, odpowiedzi na pytania.

Przesunięcie terminu [...].docx

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2022-05-18 12:48 Marek Dziewit Zmiana ogłoszenia

ZP5.22 Zmiana ogłosz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 456