Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.8.2022 Razem zmieniamy Przemyśl (Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy)

Deadlines:
Published : 11-05-2022 12:16:00
Placing offers : 15-06-2022 09:00:00
Offers opening : 15-06-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.27 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
SWZ - Razem zmieniamy Przemyśl - 70 laptopów.pdf pdf 450.09 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 205.09 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 378.48 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ – JEDZ.xml xml 86.81 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.docx docx 196.11 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 1409.93 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 196.59 2022-05-11 12:16:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 318.26 2022-05-13 11:01:30 Public message
OGŁOSZENIE ZMIAN 2022-OJS098-269631-pl.pdf pdf 65.5 2022-05-20 09:28:46 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 302.25 2022-05-20 09:30:11 Public message
Załącznik Nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE - O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.docx docx 196.4 2022-05-20 09:30:11 Public message
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY-WYKONAWCÓW Z ART. 125 UST. 1 .docx docx 202.69 2022-05-20 09:30:11 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 284.11 2022-06-15 09:46:43 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 377.03 2022-06-29 12:59:52 Public message

Announcements

2022-06-29 12:59 Anna Waszczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-06-15 09:46 Anna Waszczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-06-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 244.375,88 zł brutto
2022-05-20 09:30 Anna Waszczak ZMIANA SWZ - UWAGA NOWE ZAŁĄCZNIKI

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Załącznik Nr 4 do SW [...].docx

Załącznik Nr 7 do SW [...].docx

2022-05-20 09:28 Anna Waszczak OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE ZMIAN 202 [...].pdf

2022-05-13 11:01 Anna Waszczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2022-05-13 10:54 Anna Waszczak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 802