Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Artykuły biurowe / papiernicze - II kw. 2022 r.

Renata Ramczykowska
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Organizacyjny (OR)
Deadlines:
Published : 11-05-2022 09:27:00
Placing offers : 17-05-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa we wskazane miejsce art. biurowych i papierniczych. Szczegółowe zastawienie art. zawiera załącznik do oferty, który należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich pozycji.  Zamawiane art. muszą być zgodne z opisem.  Do oferty należy obligatoryjnie dołączyć zestawienie zawierające ceny brutto poszczególnych art. ujętych w zestawieniu (należy skorzystać z załączonego zestawienia). Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.  Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu wybranych artykułów, które ujęte zostały w zestawieniu. W przypadku pytań merytorycznych proszę o kontakt: Renata Ramczykowska (tel. 59 863 77 12) ;  r.ramczykowska@um.lebork.pl).


W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00. (tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.pl)

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Lębork - materiały biurowe - II kw. 2022 na PZ.xlsx xlsx 91.05 2022-05-11 09:27:00 Proceeding
Lębork - materiały biurowe - II kw. 2022 na PZ.xlsx xlsx 91.05 2022-05-11 09:27:00 Subject of the order
Lębork - materiały biurowe - II kw. 2022 na PZ.xlsx xlsx 91.05 2022-05-11 09:27:00 Criterion

Announcements

2022-05-17 09:07 Renata Ramczykowska Informuję, że ze względu na najniższą wartość zamówienia wybrano ofertę firmy: Hurtownia Papiernicza „Grafit II” Krystyna Jędrzejczak Wartość gross oferty: 9566,10 PLN W najbliższym czasie skontaktujemy się z ze zwycięzcą zapytania ofertowego w celu ustalenia szczegółów dostawy. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do składania ofert w przyszłości. Pozdrawiam Renata Ramczykowska Urząd Miejski w Lęborku.
2022-05-16 08:19 Renata Ramczykowska Informacja uzupełniająca do zamawianych art. biurowych:
- dotyczy poz. 38 " Pudło/karton archiwizacyjny Donau A4/100 mm, wymiary 100x324x297" - zamawiający koryguje poz. 38 . Nazwa artykułu po korekcie brzmi:" Pudło/karton archiwizacyjny Donau A4/100 mm, wymiary 100x340x297"
- dotyczy poz. 47 " Segregator A4 szeroki 75 mm Donau Master różowy" - zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na "Segregator A4 szeroki 75 mm Donau Master fioletowy "
- dotyczy poz. 50 " Skoroszyt plastikowy Donau A4 z peforacją, miekki, zielony" - zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na " Skoroszyt plastikowy Office Products A4 z peforacją, miekki, zielony"
- dotyczy poz. 59 " Wkłady do długopisów typu Zenith niebieskie lub czarne " - zamawiający koryguje jednostkę miary na sztuki - 5 szt.
- dotyczy poz. 60 "Wkłady do długopisu zwykłe niebieskie lub czarne" - zamawiający koryguje jednostkę miary na sztuki - 10 szt oraz uzupełnia opis - wkłady proste bez skrzydełek
- dotyczy poz. 69 "Zeszyt A5 w kratkę 64 kartki" - zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na: "Zeszyt A5 w kratkę 60 kartek"

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Artykuły biurowe / papiernicze (II kw.2022) zgodnie z załączonym zestawieniem Artykuły biurowe / papiernicze (II kw.2022) zgodnie z załączonym zestawieniem

Lębork - materiały b [...].xlsx

1 set Urząd Miejski w Lęborku
Armii Krajowej 14
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Należy dołączyć zestawienie zawierające ceny poszczególnych art. ujętych w zestawieniu - (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

Lębork - materiały b [...].xlsx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 425