Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.29.2022.AOT Wykonanie projektu budowy magazynu centralnego Zajezdni Tramwajowej Gdańsk - Wrzeszcz

Deadlines:
Published : 11-05-2022 08:12:00
Placing offers : 02-06-2022 09:30:00
Offers opening : 02-06-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie do internetu.pdf pdf 83.61 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 606.97 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
03. projekt umowy.pdf pdf 459.87 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
04. Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx docx 36.81 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 - Pliki uzupelniające OPZ.7z 7z 25363.25 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.35 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx docx 18.91 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6 - Wykaz usług.docx docx 26.91 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
09. Załącznik nr 7 - Wykaz osób.docx docx 22.49 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 - Klauzula RODO.pdf pdf 128.28 2022-05-11 08:12:00 Proceeding
22-06-24 modyfikacja SIWZ.pdf pdf 130.96 2022-05-24 15:01:44 Public message
SIWZ po modyfikacji z dnia 24.05.2022.pdf pdf 597.48 2022-05-24 15:01:44 Public message
22-05-24 projekt umowy po modyfikacjach.pdf pdf 454.63 2022-05-24 15:01:44 Public message
22-05-24 modyfikacja SIWZ i projektu umowy final.pdf pdf 131.02 2022-05-24 15:10:23 Public message
15. modyfikacja SIWZ i projektu umowy final.pdf pdf 131.02 2022-05-25 08:23:34 Public message
16. projekt umowy po modyfikacjach - final.docx.pdf pdf 454.65 2022-05-25 08:23:34 Public message
17. SIWZ po modyfikacji final.pdf pdf 597.52 2022-05-25 08:23:34 Public message
18. Załącznik nr 1 Formularz oferty po modyfikacji.docx docx 37.48 2022-06-01 10:00:40 Public message
06. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.26 2022-06-01 10:27:18 Public message
19. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 40 2022-06-02 13:36:02 Public message
20. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 74.25 2022-06-22 08:58:43 Public message
11. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.docx.pdf pdf 41.22 2022-06-02 09:30:00 Public message

Announcements

2022-06-22 08:58 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania.

20. zawiadomienie o [...].pdf

2022-06-02 13:36 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

19. Informacja z otw [...].pdf

2022-06-02 09:30 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

11. Informacja o kwo [...].pdf

2022-06-01 10:27 Anna Otawa-Tarakan Szanowni Państwo,

w sprawach formalnych związanych niniejszym postępowaniem proszę o kontakt pod numerem 693 898 116.

Dodatkowo w załączeniu przedstawiam sprostowany Załącznik nr 4 do SIWZ.

06. Załącznik nr 4 [...].docx

2022-06-01 10:00 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający, w ślad za modyfikacją SIWZ, przekazuje uaktualniony formularz ofertowy.

18. Załącznik nr 1 F [...].docx

2022-05-25 08:23 Anna Otawa-Tarakan W związku z dokonanym w dniu 24.05.2022 r. sprostowaniem modyfikacji treści SIWZ Zamawiający przedstawia teks jednolity SIWZ i projektu umowy uwzględniający wszystkie modyfikacje wskazane w wyjaśnieniach Zamawiającego z dnia 24.05.2022

15. modyfikacja SIWZ [...].pdf

16. projekt umowy po [...].pdf

17. SIWZ po modyfika [...].pdf

2022-05-24 15:10 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający prostuje komunikat dotyczący modyfikacji treści SIWZ.

22-05-24 modyfikacja [...].pdf

2022-05-24 15:01 Anna Otawa-Tarakan Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonaniu modyfikacji treści SIWZ oraz projektu umowy.
W związku z dokonaniem zmian Zamawiający zmienia też termin składania ofert.

22-06-24 modyfikacja [...].pdf

SIWZ po modyfikacji [...].pdf

22-05-24 projekt umo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 547