Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.17.2022 Filmy edukacyjne w ramach projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Miasta Nowa Ruda”.

Łukasz Jarosz
Gmina Miejska Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 10-05-2022 16:14:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy wraz z zalacznikami filmy 275_2 .doc doc 274 2022-05-10 16:14:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 135.2 2022-05-10 16:14:00 Proceeding
SWZ filmy 275_2 .pdf pdf 753.5 2022-05-10 16:14:00 Proceeding
zalacznik nr 14 wzor umowy.pdf pdf 295.95 2022-05-10 16:14:00 Proceeding
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 58.64 2022-05-12 14:57:15 Public message
modyfikacja swz .pdf pdf 165.01 2022-05-12 14:57:15 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 136.23 2022-05-13 12:30:25 Public message
odp na pytania .pdf pdf 148.82 2022-05-18 16:22:10 Public message
20_05_22_informacja_ z_otwarcia.pdf pdf 151.27 2022-05-20 14:08:07 Public message
uniewaznienie postepowania .pdf pdf 213.43 2022-06-10 14:56:09 Public message

Announcements

2022-06-10 14:56 Łukasz Jarosz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

uniewaznienie postep [...].pdf

2022-05-20 14:08 Łukasz Jarosz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

20_05_22_informacja_ [...].pdf

2022-05-20 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 173.284 zł brutto
2022-05-18 16:22 Łukasz Jarosz Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

odp na pytania .pdf

2022-05-13 12:30 Łukasz Jarosz Zamawiający załącza odpowiedzi na złożone pytania do postępowania.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-12 14:57 Łukasz Jarosz Zamawiający w załączeniu przedkłada: modyfikację SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert, o którym mowa w rozdziale XXVIII lit. B pkt 1 SWZ do dnia 20.05.2022 r., do godziny 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, o którym mowa w rozdziale XXIX pkt 1 SWZ, które odbędzie się w dniu 20.05.2022 r. o godzinie 13:00.

ogloszenie o zmianie [...].pdf

modyfikacja swz .pdf

2022-05-12 13:16 Łukasz Jarosz The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 377