Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PR.271.6.2022 Zakup i dostawa 392 laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Daniel Michalak
Gmina Chojnice
Deadlines:
Published : 09-05-2022 10:45:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (6.2022).pdf pdf 109.59 2022-05-09 10:45:00 Proceeding
Z0 SWZ.pdf pdf 1142.56 2022-05-09 10:45:00 Proceeding
Z1 Formularz oferty.doc doc 153.5 2022-05-09 10:45:00 Proceeding
Z2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 78.5 2022-05-09 10:45:00 Proceeding
Z3 Projekt umowy.pdf pdf 1373.59 2022-05-09 10:45:00 Proceeding
Z4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 728.91 2022-05-09 10:45:00 Proceeding
Wyjaśnienia laptopy.pdf pdf 1052.23 2022-05-12 10:44:14 Public message
2 Wyjaśnienia laptopy.pdf pdf 776.42 2022-05-19 11:48:09 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia (6.2022).pdf pdf 460.3 2022-05-20 12:01:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert (6.2022).pdf pdf 475.55 2022-05-20 12:55:08 Public message
Informacja o wyborze oferty (6.2022).pdf pdf 663.05 2022-05-31 10:07:09 Public message

Announcements

2022-05-31 10:07 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-20 12:55 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 12:01 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja o kwocie na realizację niniejszego zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-19 11:48 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania.

2 Wyjaśnienia laptop [...].pdf

2022-05-12 10:44 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania.

Wyjaśnienia laptopy. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805