Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.35.2022-TP Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 14 miesięcy

Deadlines:
Published : 06-05-2022 15:31:00
Placing offers : 23-05-2022 12:00:00
Offers opening : 23-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.84 2022-05-06 15:31:00 Proceeding
Dok. edytowalne.7z 7z 1186.82 2022-05-06 15:31:00 Proceeding
Dok. podpisane.7z 7z 10537.79 2022-05-06 15:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.03 2022-05-13 11:02:28 Public message
Wyjasnienia.pdf pdf 758.15 2022-05-16 15:00:30 Public message
SWZ.pdf pdf 809.56 2022-05-16 15:00:30 Public message
Zał.2 Projekt umowy po pytaniach.pdf pdf 438.18 2022-05-16 15:00:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 16.05.2022.pdf pdf 38.92 2022-05-16 15:00:30 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 315.89 2022-05-23 14:30:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 337.97 2022-06-13 14:21:37 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 675.7 2022-06-21 10:17:42 Public message

Announcements

2022-06-21 10:17 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-06-13 14:21 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-23 14:30 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-23 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 043 280,00 zł brutto
2022-05-16 15:00 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ
SWZ po zmianach
Projekt umowy po zmianach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamawiający dokonuje zmiany terminu i otwarcia ofert :
Termin składania ofert: 23.05.2022 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert : 23.05.2022 r. godz. 12:05

Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu: 21.06.2022r.

Wyjasnienia.pdf

SWZ.pdf

Zał.2 Projekt umowy [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-13 11:02 Beata Kopeć Zmiana terminu składania ofert - w załączeniu - ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543