Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie projektu: zbiornik retencyjno-wyrównawczy ul. Rysia w Adamowiźnie - SUW Czarny Las

Deadlines:
Published : 06-05-2022 14:15:00
Placing offers : 11-05-2022 14:08:00
Offers opening : 11-05-2022 14:13:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa zbiornik.pdf pdf 2733.1 2022-05-06 14:15:00 Proceeding
tresc815299483.pdf pdf 211.1 2022-05-06 14:15:00 Proceeding
tresc8152519029.docx docx 50.96 2022-05-06 14:15:00 Proceeding
tresc8152824786.pdf pdf 1046.55 2022-05-06 14:15:00 Proceeding

Announcements

2022-05-09 13:54 Julia Majer Pytania:
1. uprzejma prośba o informację czy posiadają Państwo plik zapytania ofertowego ze szczegółami dot. m.in. formularza oferty, wymogów dot. udziału w postępowaniu??
Odpowiedź:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Polityką Zakupów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w trybie rozeznania rynku/zapytania ofertowego w związku z czym Zamawiający nie dołączył Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ofertę należy złożyć poprzez wpisanie ceny wykonania projektu w okienku aktywnym /cena netto/ na stronie platformy zakupowej.

Zamawiający nie wymaga by, tak jak w przypadku przetargu nieograniczonego, oferta była podpisania podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym.
2.Czy wizja lokalna jest obowiązkowa?
Jeśli tak uprzejma prośba o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewidział wizji lokalnej.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z projektem umowy, proszę potwierdzić (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, dalej „Zabezpieczenie”, w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie Przedmiotu Umowy, - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 226