Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.107.2021.IGC Serwisowanie, konserwacje i naprawy urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej

Deadlines:
Published : 06-05-2022 12:01:00
Placing offers : 13-05-2022 09:30:00
Offers opening : 13-05-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.81 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
02 SIWZ.pdf pdf 451.53 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
03 ZAŁĄCZNIK Nr 1.docx docx 22.49 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
04 ZAŁĄCZNIK NR 2 SIWZ.pdf pdf 129.69 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
05 ZAŁĄCZNIK NR 3 SIWZ.docx docx 19.89 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
06 ZAŁĄCZNIK NR 4.docx docx 19.24 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
07 ZAŁĄCZNIK NR 5.docx docx 19.57 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
08 ZAŁĄCZNIK Nr 6.pdf pdf 129.07 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
09 ZAŁACZNIK NR 7.pdf pdf 511.44 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
Formularz cenowy klimatyzacje.xlsx xlsx 43.32 2022-05-06 12:01:00 Proceeding
Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia korekta kwoty.pdf pdf 52.79 2022-05-13 12:04:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.43 2022-05-13 13:27:04 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 68.25 2022-05-19 15:14:37 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 52.62 2022-05-13 09:30:00 Public message

Announcements

2022-05-19 15:14 Iwona Gawlińska-Czuba wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystnie [...].pdf

2022-05-13 13:27 Iwona Gawlińska-Czuba Informacja z otwarcia ofert - część jawna

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-13 12:04 Iwona Gawlińska-Czuba Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia korekta

Informacja z kwocie [...].pdf

2022-05-13 09:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294