Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 315/ZFŚS/TP/2022 Zakup kart sportowych dla Pracowników EC1 w Łodzi

Deadlines:
Published : 08-05-2022 21:04:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
315.SWZ.pdf pdf 612.48 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84.2 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ).pdf pdf 190.92 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).pdf pdf 251.44 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ (form.oferty).docx docx 60.84 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - umowa powierzenia.pdf pdf 143.08 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ (ośw dot wykluczenia).docx docx 49.6 2022-05-08 21:04:00 Proceeding
315.ogł o zmianie (2022_BZP 00155022_01).pdf pdf 38.22 2022-05-12 10:51:50 Public message
315.Zmiana terminu (12.05.2022) podpis.pdf pdf 260.44 2022-05-12 10:51:50 Public message
315.wyjaśnienia, zmiana swz (17.05.2022).zip zip 945.52 2022-05-17 10:27:03 Public message
2022_BZP 00165417_01.pdf pdf 35.79 2022-05-18 13:17:39 Public message
315. Zmiana terminu, sprostowanie.zip zip 742.92 2022-05-18 13:17:39 Public message
315. informacja z otwarcia ofert 20.05.2022-signed.pdf pdf 695.01 2022-05-20 13:47:55 Public message
315.info o wyniku - www.pdf pdf 596.52 2022-05-30 11:05:09 Public message

Announcements

2022-05-30 11:05 Paulina Stańdo Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania.

315.info o wyniku - [...].pdf

2022-05-20 13:47 Paulina Stańdo Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

315. informacja z ot [...].pdf

2022-05-20 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 522 790,20 zł brutto.
2022-05-18 13:17 Paulina Stańdo Zamawiający przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, informację o zmianie terminu oraz sprostowanie.

2022_BZP 00165417_01 [...].pdf

315. Zmiana terminu, [...].zip

2022-05-17 10:27 Justyna Czarnecka – Szpak Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikację SWZ.

315.wyjaśnienia, zmi [...].zip

2022-05-12 10:51 Paulina Stańdo Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianie terminu składania ofert.

315.ogł o zmianie (2 [...].pdf

315.Zmiana terminu ( [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444