Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/7/2022 Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania online z zakresu planowania misji kosmicznych.

Izabel Gawlik-Barańska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 05-05-2022 15:38:00
Placing offers : 25-05-2022 10:30:00
Offers opening : 25-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.11 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia_signed.pdf pdf 387.19 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- OPZ.pdf pdf 142.99 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
Załacznik od 2 -5 do SWZ.pdf pdf 189.25 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 61.95 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
załącznik Nr 7 do SWZ.pdf pdf 75.37 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - PPU.pdf pdf 189.69 2022-05-05 15:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.76 2022-05-19 15:27:14 Public message
zmiana terminu składania ofert - pismo Zamawiającego z dnia 19.05.2022 r..pdf pdf 156.81 2022-05-19 15:29:12 Public message
pismo z dnia 20.05.2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 178.7 2022-05-20 11:24:37 Public message
Załacznik nr 2 do SWZ.docx docx 35.46 2022-05-20 11:24:37 Public message
załacznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.88 2022-05-20 11:24:37 Public message
Załacznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.76 2022-05-20 11:24:37 Public message
Załacznik nr 5 do SWZ.docx docx 16.62 2022-05-20 11:24:37 Public message
załącznik nr 6 do SIWZ.docx docx 17.45 2022-05-20 11:24:37 Public message
załącznik Nr 7 do SIWZ.docx docx 49.46 2022-05-20 11:24:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert signed.pdf pdf 129.18 2022-05-25 13:20:33 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu z dnia 31.05.2022r..pdf pdf 129.03 2022-05-31 14:27:23 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.59 2022-06-07 10:15:11 Public message

Announcements

2022-06-07 10:15 Izabel Gawlik-Barańska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-31 14:27 Izabel Gawlik-Barańska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-25 13:20 Izabel Gawlik-Barańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 10:30 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 285 000,00 zł brutto.
2022-05-20 11:24 Izabel Gawlik-Barańska pismo Zmawiającego z dnia 20.05.2022 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień

pismo z dnia 20.05.2 [...].pdf

Załacznik nr 2 do SW [...].docx

załacznik nr 3 do SW [...].docx

Załacznik nr 4 do SW [...].docx

Załacznik nr 5 do SW [...].docx

załącznik nr 6 do SI [...].docx

załącznik Nr 7 do SI [...].docx

2022-05-19 15:29 Izabel Gawlik-Barańska Pismo Zamawiającego w sprawie zmiany terminu składania ofert.

zmiana terminu skład [...].pdf

2022-05-19 15:27 Izabel Gawlik-Barańska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559