Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/10/2022 Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu

Deadlines:
Published : 05-05-2022 12:05:00
Placing offers : 13-05-2022 09:00:00
Offers opening : 13-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_10_2022.pdf pdf 649.87 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Oferta.docx docx 75.82 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Zał_1_2serologia_Formularz ofertowy-28.04.xls xls 40.5 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Warunki_wykluczenia.docx docx 67.78 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Zał_nr_3_Wzór_umowy_dostawa_odczynników.pdf pdf 439.67 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Zał_nr_3A_Wzór_umowy_dzierżawa_sprżetu.pdf pdf 396.98 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 123 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 89 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
08da2e7a-cad3-05e9-df38-a90001c2c0dc.pdf pdf 140.82 2022-05-05 12:05:00 Proceeding
Zał_1_1_Formularz_ofertowy serologia_ZMIENIONY-28.04.doc doc 213 2022-05-06 09:48:44 Proceeding
Zał_1_1_Formularz_ofertowy serologia_ZMIENIONY-28.04.doc doc 213 2022-05-06 09:47:38 Public message
Wyjaśnienia_10.05.2022.pdf pdf 289.12 2022-05-10 14:02:25 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 172.46 2022-05-13 13:22:50 Public message
Oferty_na_platformę.zip zip 90357.89 2022-05-13 13:22:50 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 139.07 2022-05-25 14:25:23 Public message

Announcements

2022-05-25 14:25 Paulina Kulma Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 pkt. 1 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej 215 000 Euro dostawy odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu, Nr sprawy: ZP/10/2022 informuje o dokonanym na podstawie art. 239 uPzp wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-05-13 13:22 Paulina Kulma Szpital Miejski św Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art.222 ust 5 uPZP przesyła informacje z otwarcia ofert z dnia 13.05.2022 r oraz z godnie z art 74 ust. 2 pkt 1 uPZP. Oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

Oferty_na_platformę. [...].zip

2022-05-13 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:293.815,56 zł gross w podziale na pakiety. Pakiet 1 kwota brutto: 285.767,40 zł Pakiet 2 kwota brutto:8.048,16 zł
2022-05-10 14:02 Paulina Kulma Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wyjaśnienia_10.05.20 [...].pdf

2022-05-06 09:47 Paulina Kulma Zgodnie z art.286 pkt 1 uPzP Zamawiający przed upływem terminu składania ofert modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 1.1. Poprawiony formularz w załączeniu.

Zał_1_1_Formularz_of [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 250