Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.42.2022 Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski na potrzeby realizacji RPO WiM 2014-2020

Deadlines:
Published : 05-05-2022 12:07:00
Placing offers : 19-05-2022 10:00:00
Offers opening : 19-05-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Wytworzyła/udostępniła: Joanna Świnoga

Odpowiedzialny za treść: Michał Białczak


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 814.64 2022-05-05 12:07:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.doc doc 98 2022-05-16 13:42:32 Public message
Formularz ofertowy po zmianach Cz.III - zał. 2c .doc doc 90 2022-05-16 13:42:32 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 277.5 2022-05-20 12:29:18 Public message
informacja o wyborze.doc doc 170.5 2022-06-01 14:17:47 Public message

Announcements

2022-06-01 14:17 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I, II, III Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

informacja o wyborze [...].doc

2022-05-20 12:29 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Wytwarzający / Udostępniający informację: Joanna Świnoga Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

informacja z otwarci [...].doc

2022-05-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część I - 11 500 zł brutto
część II - 22 500 zł brutto
część III - 11 100 zł brutto
2022-05-16 13:42 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ - ZP.272.1.42.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

Formularz ofertowy [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609