Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/332/201/22 DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO PROGRAMÓW LEKOWYCH

Deadlines:
Published : 04-05-2022 14:51:00
Placing offers : 31-05-2022 10:00:00
Offers opening : 31-05-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogloszenie o zamowieniu 2022-OJS087-235348-pl opublikowane.pdf pdf 506.86 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
2. SWZ_PN_332.pdf pdf 3673.47 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
2a. SWZ_332.pdf pdf 789.54 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
3. Zal nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.4 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
4. Zał. nr 2 Formularz cenowy.xls xls 138 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
5. Zal nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
6. Zal nr 5, 6, 7, 8 Oświadczenia.docx docx 18.77 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
7. Zał. nr 3 Umowa Wzór.pdf pdf 440.31 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
8. Zał. nr 7 Umowa powierzenia Wzór.pdf pdf 690.65 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
9. Zał. nr 9 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2022-05-04 14:51:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_332.pdf pdf 1489.04 2022-05-19 12:27:09 Public message
Zal nr 3 Wzor umowy ZMIANA 1.pdf pdf 443.84 2022-05-19 12:27:09 Public message
Zmiana SWZ_332.pdf pdf 757.72 2022-05-19 13:08:53 Public message
Zmiana SWZ sankcje_332.pdf pdf 933.12 2022-05-19 13:08:53 Public message
Zał. nr 11 Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust 5 Pzp.docx docx 19.54 2022-05-19 13:08:53 Public message
Zał. nr 10 Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust 1 Pzp.docx docx 23.48 2022-05-19 13:08:53 Public message
Sprostowanie ogloszenie zmian - wyslane.pdf pdf 75.82 2022-05-19 13:08:53 Public message
Dostawy - 269622-2022 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 458.19 2022-05-20 14:00:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert_pismo.pdf pdf 644.29 2022-05-31 15:01:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 558.69 2022-05-31 15:01:02 Public message
Zestawienie z otwarcia ofert cz1.pdf pdf 188.22 2022-05-31 15:01:02 Public message
Zestawienie z otwarcia ofert cz2.pdf pdf 195.85 2022-05-31 15:01:03 Public message
Wyniki Internet 07.06_332.pdf pdf 478.84 2022-06-07 15:08:43 Public message
Wyniki_internet k_07.06_332.pdf pdf 702.03 2022-06-07 15:08:43 Public message
Sprostowanie - Rozstrzygnięcie częściowe I..pdf pdf 630.26 2022-06-13 13:25:30 Public message
Sprostowanie - Rozstrzygnięcie częściowe I.pdf pdf 161.42 2022-06-13 13:25:30 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe II..pdf pdf 701.84 2022-06-13 13:59:00 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe II.pdf pdf 411.4 2022-06-13 13:59:00 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe III..pdf pdf 682.56 2022-06-17 10:08:01 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe III.pdf pdf 445.85 2022-06-17 10:08:01 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe IV..pdf pdf 701.6 2022-06-30 08:11:49 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe IV.pdf pdf 542.39 2022-06-30 08:11:49 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe V..pdf pdf 682.21 2022-07-04 10:06:26 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe V.pdf pdf 392.56 2022-07-04 10:06:26 Public message

Announcements

2022-07-04 10:06 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe V

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-06-30 08:11 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe IV

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-06-17 10:08 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe III

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-06-13 13:59 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe II

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-06-13 13:25 Elżbieta Borowik Sprostowanie Rozstrzygnięcia częściowego I

Sprostowanie - Rozst [...].pdf

Sprostowanie - Rozst [...].pdf

2022-06-07 15:08 Ewa Kupis Rozstrzygnięcie częściowe I

Wyniki Internet 07.0 [...].pdf

Wyniki_internet k_07 [...].pdf

2022-05-31 15:01 Ewa Kupis Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Zestawienie z otwarc [...].pdf

Zestawienie z otwarc [...].pdf

2022-05-31 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego wynosi:
Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 930 787,20 zł brutto
Zadanie 2 675 106,10 zł brutto
Zadanie 3 1 175 731,20 zł brutto
Zadanie 4 439 538,40 zł brutto
Zadanie 5 10 545 270,12 zł brutto
Zadanie 6 1 130 154,12 zł brutto
Zadanie 7 154 015,34 zł brutto
Zadanie 8 190 171,80 zł brutto
Zadanie 9 114 103,08 zł brutto
Zadanie 10 213 101,28 zł brutto
Zadanie 11 213 101,28 zł brutto
Zadanie 12 401 995,06 zł brutto
Zadanie 13 747 250,66 zł brutto
Zadanie 14 947 320,92 zł brutto
Zadanie 15 2 732 826,60 zł brutto
Zadanie 16 1 453 417,99 zł brutto
Zadanie 17 2 395 305,56 zł brutto
Zadanie 18 1 516 203,36 zł brutto
Zadanie 19 392 730,77 zł brutto
Zadanie 20 628 831,90 zł brutto
Zadanie 21 1 417 477,32 zł brutto
Zadanie 22 226 981,44 zł brutto
Zadanie 23 750 811,68 zł brutto
Zadanie 24 350 816,18 zł brutto
Zadanie 25 386 739,36 zł brutto
Zadanie 26 189 464,18 zł brutto
Zadanie 27 1 198 517,80 zł brutto
Razem: 31 517 770,71 zł brutto
2022-05-20 14:00 Ewa Kupis Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane

Dostawy - 269622-202 [...].pdf

2022-05-19 13:08 Ewa Kupis Zmiana SWZ, Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji - wysłane i odebrane przez UPUE dnia 16.05.2022r.

Zmiana SWZ_332.pdf

Zmiana SWZ sankcje_3 [...].pdf

Zał. nr 11 Oświadcze [...].docx

Zał. nr 10 Oświadcze [...].docx

Sprostowanie oglosze [...].pdf

2022-05-19 12:27 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zal nr 3 Wzor umowy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1020