Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/81/2022 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO I SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Deadlines:
Published : 04-05-2022 10:23:00
Placing offers : 30-05-2022 08:00:00
Offers opening : 30-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opublikowane ogłoszenie.pdf pdf 3770.08 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 543.38 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 4 DO SWZ - oświadcz. kapitałowe.docx docx 23.49 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 554.48 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 6 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 23.63 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A do SWZ OŚWIADCZENIE.docx docx 37.64 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 304.11 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ JEDZ.xml xml 111.99 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Wzór oferty.doc doc 294.5 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ - wzór gwarancji.doc doc 79.5 2022-05-04 10:23:00 Proceeding
RBL-6 ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 185.47 2022-05-23 14:15:38 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 298.5 2022-05-23 14:15:38 Public message
RBL-11 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 153.87 2022-05-30 13:31:14 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 252.8 2022-07-01 10:33:56 Public message

Announcements

2022-07-01 10:33 Kinga Dobrowolska INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2022-05-30 13:31 Kinga Dobrowolska Informacja z otwarcia ofert

RBL-11 INFORMACJA Z [...].pdf

2022-05-30 08:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ KWOTĘ GWARANTOWANĄ :
ZADANIE NR 1 - 57 803,85 ZŁ
ZADANIE NR 2 - 150 675,00 ZŁ
ZADANIE NR 3 - 127 913,85 ZŁ
ZADANIE NR 4- 170 139,75 ZŁ
ZADANIE NR 5 - 21 771,00 ZŁ
ZADANIE NR 6 - 29 520,00 ZŁ
ZADANIE NR 7 - 205 102,50 ZŁ
2022-05-23 14:15 Kinga Dobrowolska Wyjaśnienie i zmiana do SWZ

RBL-6 ZMIANA T [...].pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 863