Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.260.11.2022.KJK „Kompleksowe usługi pogrzebowe, kremacyjne i cmentarne świadczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

Katarzyna Janota - Kowalczyk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Deadlines:
Published : 09-05-2022 08:27:00
Placing offers : 17-05-2022 08:00:00
Offers opening : 17-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZSTRONA.pdf pdf 850.52 2022-05-09 08:27:00 Proceeding
załączniki.docx docx 94.44 2022-05-09 08:27:00 Proceeding
08da317e-31de-799f-767e-58000db49c06.pdf pdf 132.88 2022-05-09 08:27:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #607826.pdf pdf 29.44 2022-05-17 10:53:06 Public message
WYNIKI_000034.pdf pdf 446.76 2022-05-20 08:19:14 Public message

Announcements

2022-05-20 08:19 Katarzyna Janota - Kowalczyk W załączeniu znajdują się wyniki do postępowania znak ADM.260.11.2022.KJK

WYNIKI_000034.pdf

2022-05-17 10:53 Katarzyna Janota - Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-17 08:00 Buyer message Kwota na realizację zamówienia 408 199,17 zł netto, 429 526,79 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 363