Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.47.2022 Wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Deadlines:
Published : 04-05-2022 09:41:00
Placing offers : 03-06-2022 10:00:00
Offers opening : 03-06-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Wytwarzający / Udostępniający informację: Agnieszka Ostrowska
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.37 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
SWZ.docx docx 109.72 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 1a-SOPZ.DOC DOC 210.5 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 1b- SOPZ.DOC DOC 210.5 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 1c -SOPZ.DOC DOC 211 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 2a -formularz ofertowy.docx docx 71.54 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 2b -formularz ofertowy.docx docx 71.56 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 2c -formularz ofertowy.docx docx 71.6 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 3.docx docx 24.79 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
zał nr 4 - projektowane postanowienia umowy.doc doc 386 2022-05-04 09:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 87.81 2022-05-10 10:01:08 Public message
zmiana treści SWZ.doc doc 212 2022-05-10 10:03:49 Public message
zał nr 2a -formularz ofertowy po ZMIANIE.docx docx 71.07 2022-05-10 10:03:49 Public message
zał nr 2b -formularz ofertowy po ZMIANIE.docx docx 71.09 2022-05-10 10:03:49 Public message
zał nr 2c -formularz ofertowy po ZMIANIE.docx docx 71.59 2022-05-10 10:03:49 Public message
wyjaśnienie treści SWZ.doc doc 201 2022-05-24 12:33:57 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 201.5 2022-06-03 14:36:57 Public message

Announcements

2022-06-03 14:36 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.47.2022 Informacja z otwarcia ofert


Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

informacja z otwarci [...].doc

2022-06-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę dla części I - 621 946,60 zł brutto, dla części II - 680 292,27 zł brutto, dla części III -
621 946,60 zł brutto.
2022-05-24 12:33 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.47.2022 Wyjaśnienie treści SWZ


Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak

Odpowiadający za treść informacji : Michał Białczak

wyjaśnienie treści S [...].doc

2022-05-10 10:03 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.47.2022 Zmiana treści SWZ

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

zmiana treści SWZ.do [...].doc

zał nr 2a -formularz [...].docx

zał nr 2b -formularz [...].docx

zał nr 2c -formularz [...].docx

2022-05-10 10:01 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.47.2022 - Ogłoszenie o zmianie

Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1131