Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.RB.SE.1.2022 Centrum Projektowe Kampusu Południowego (CPKP) dla potrzeb realizacji międzywydziałowych projektów naukowo- badawczych Wydziałów Kkampusu Południowego PW i kół naukowych studenckich w miejscu istniejącej hali magazynowo warsztatowej przeznaczonej do rozbiórki w Warszawie przy ul. Narbutta 84

Ewa Szafrańska-Słoboda
Politechnika Warszawska Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-05-2022 10:00:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.09 2022-05-04 10:00:00 Proceeding
SWZ centru projektowe Kampusu.docx docx 1852.72 2022-05-04 10:00:00 Proceeding
PB_ARCHITEKTURA.ZIP ZIP 167040.39 2022-05-04 10:00:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ ZP.RB.SE.1.2022.pdf pdf 334.67 2022-05-10 10:00:07 Public message
Odpowiedź na pytanie 1 i 2 ZP.RB.SE.1.2022.pdf pdf 743.82 2022-05-16 13:40:47 Public message
ZP.RB.SE.1.2022 Odpowiedzi na pytania Wykonawcó.pdf pdf 515.45 2022-05-17 15:29:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.RB.SE.1.2022.pdf pdf 301.61 2022-05-23 11:43:11 Public message
Unieważnienie art. 260 ust. 2 na WWW.pdf pdf 362.85 2022-05-24 10:04:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP.RB.SE.1.2022.pdf pdf 723.92 2022-06-02 11:02:30 Public message

Announcements

2022-06-02 11:02 Ewa Szafrańska-Słoboda Ogłoszenie o wyniku postępowania Ogłoszenie nr 2022/BZP 00190622/01 z dnia 2022-06-02

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-24 10:04 Ewa Szafrańska-Słoboda Unieważnienie postępowania numer referencyjny ZP.RB.SE.1.2022 L.dz.: DZP.261.6.2022

Unieważnienie art. 2 [...].pdf

2022-05-23 11:43 Ewa Szafrańska-Słoboda Informacja z otwarcia ofert numer referencyjny ZP.RB.SE.1.2022 L.dz.: DZP.261.5.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 12:00 Buyer message Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie postępowania: 10679096,46 zł brutto.
2022-05-17 15:29 Małgorzata Radziejowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokument w załączniku.

ZP.RB.SE.1.2022 Odpo [...].pdf

2022-05-16 13:40 Ewa Szafrańska-Słoboda Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w oparciu o : art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-05-10 10:00 Ewa Szafrańska-Słoboda Modyfikacja treści SWZ z dn. 10.05.2022 pismo nr ref.: ZP.RB.SE.1.2022 L.dz.: DZP.261.2.2022

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1001