Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.41.2022 Kompleksowa organizacja Gali II edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” - ZP.272.1.41.2022

Deadlines:
Published : 02-05-2022 13:34:00
Placing offers : 09-06-2022 10:00:00
Offers opening : 09-06-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek

Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami ZP.272.1.41.2022.zip zip 204.57 2022-05-02 13:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.82 2022-05-02 13:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 64.15 2022-05-16 11:45:20 Public message
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ.zip zip 2296.25 2022-05-16 11:46:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.01 2022-05-25 13:17:34 Public message
Zmiana treści SWZ.doc doc 158.5 2022-05-25 13:19:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 63.98 2022-06-01 12:52:39 Public message
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ.zip zip 1826.07 2022-06-01 12:53:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 155 2022-06-09 13:51:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 151.5 2022-07-06 13:24:56 Public message

Announcements

2022-07-06 13:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Informacja o wyborze [...].doc

2022-06-09 13:51 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Informacja z otwarci [...].doc

2022-06-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 190 035 złotych brutto.
2022-06-01 12:53 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Wyjaśnienie oraz zmi [...].zip

2022-06-01 12:52 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-25 13:19 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

2022-05-25 13:17 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-16 11:46 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Wyjaśnienie oraz zmi [...].zip

2022-05-16 11:45 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.272.1.41.2022 Wytwarzający / Udostępniający informację: Mariola Kurek Odpowiadający za treść informacji: Michał Białczak

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873