Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00142760/01 Remont bud. nr 4 przy ul. Mielczarskiego 139/140 w Kielcach, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 02-05-2022 11:47:00
Placing offers : 17-05-2022 08:00:00
Offers opening : 17-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 110.38 2022-05-02 11:47:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.91 2022-05-02 11:47:00 Proceeding
załączniki.zip zip 12914.61 2022-05-02 11:47:00 Proceeding
RYS.B-25.zip zip 2153.56 2022-05-12 07:32:05 Public message
informacja z otwarcia - remont bud. nr 4.pdf pdf 48.86 2022-05-17 13:29:41 Public message
najkorzystniejsza_zp30.pdf pdf 78.04 2022-05-26 15:07:41 Public message

Announcements

2022-05-26 15:07 Zamówienia Publiczne 33 WOG Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

najkorzystniejsza_zp [...].pdf

2022-05-17 13:29 Zamówienia Publiczne 33 WOG INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-17 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę - 2 241 000,00zł
2022-05-12 07:32 Zamówienia Publiczne 33 WOG W dniu 12 maja 2022r. Zamawiający publikuje dodatkowe załączniki w formie rysunków.

RYS.B-25.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631