Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TPm-35/22 TPm-35/22 Remont nawierzchni kortów tenisowych UMP przy domu studenckim „Karolek” przy ul. Rokietnickiej 5E

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-04-2022 13:43:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TPm_35_22_SWZ+załączniki_korty.BES.pdf pdf 1235.14 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zamówieniu_korty.pdf pdf 131.8 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik_3_do_SWZ_projekt_umowy.pdf pdf 468.09 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
SOPZ - załącznik nr 2_do_SWZ.pdf pdf 2777.91 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
załączniki_1,1a,1b,4,5,6,7_edytowalne.docx docx 32.91 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
Dokumentacja powykonawcza - załącznik nr 3.pdf pdf 1375.32 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
Harmonogram prac - załącznik nr 5.docx docx 14.16 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
Karta gwarancyjna - załącznik nr 4.docx docx 20.4 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
Materiały.pdf pdf 391.03 2022-04-29 13:43:00 Proceeding
TPm_35_22_odpowiedź na pytania.BES.pdf pdf 259.23 2022-05-11 13:33:13 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_tpm_35_22.pdf pdf 36.43 2022-05-13 14:04:18 Public message
TPm_35_22_odpowiedź na pytania+zmiana SWZ_podp.pdf pdf 317.99 2022-05-13 14:04:18 Public message
TPm_35_22_odpowiedź na pytania_cz. 3_podp.pdf pdf 319.89 2022-05-17 14:49:53 Public message
TPm_35_22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 301.85 2022-05-20 14:13:19 Public message
TPm_35_22_informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf pdf 298.78 2022-06-13 14:19:45 Public message

Announcements

2022-06-13 14:19 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert dodatkowych znajduje się w załączonym pliku.

TPm_35_22_informacja [...].pdf

2022-05-20 14:13 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączonym pliku.

TPm_35_22_informacja [...].pdf

2022-05-20 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 239 998,83 zł brutto.
2022-05-17 14:49 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania cz. 3 znajdują się w załączonym pliku.

TPm_35_22_odpowiedź [...].pdf

2022-05-13 14:04 Dział Zamówień Publicznych TPm-35/22 Odpowiedzi na pytania cz. 2,zmiany w SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajdują się w załączonych plikach.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

TPm_35_22_odpowiedź [...].pdf

2022-05-11 13:33 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania znajdują się w załączonym pliku.

TPm_35_22_odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 615