Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADZ.261.27.2022 sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowych systemów do hodowli zwierząt laboratoryjnych

Deadlines:
Published : 29-04-2022 19:48:00
Placing offers : 10-05-2022 12:00:00
Offers opening : 10-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.77 2022-04-29 19:48:00 Proceeding
SWZ.BES.pdf pdf 1031.66 2022-04-29 19:48:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dn. 05.05.2022.pdf pdf 412.42 2022-05-05 15:49:47 Public message
Załączniki edytowalne do SWZ.docx docx 205.32 2022-05-05 15:49:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 392.44 2022-05-11 10:22:34 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-ost.pdf pdf 269.34 2022-05-25 14:34:02 Public message

Announcements

2022-05-25 14:34 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-11 10:22 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-10 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 166 050,00 EUR brutto.
2022-05-05 15:49 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
Przekazuję w załączeniu zmianę treści SWZ z dn. 05.05.2022 r.
Dodatkowo na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostają zamieszczone edytowalne wersje załączników do SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Pozdrawiam,
Jakub Wielgus

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załączniki edytowaln [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225