Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: : 2022/BZP 00141431/01 Robota budowlana – remont budynku nr 3 w Kielcach w zakresie malowania elewacji, naprawy pokrycia dachowego oraz wymiany oświetlenia wewnętrznego

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 29-04-2022 13:09:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.pdf pdf 171.79 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 27.23 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART 125.docx docx 27.05 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonwców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 Pzp.docx docx 23.04 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
Projekt_umowy.doc doc 205 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
Remont budynku 3 w Kielcach - przedmiar.pdf pdf 317.65 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
STWiORR.doc doc 148.5 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
SWZ.docx docx 108.15 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 19.69 2022-04-29 13:09:00 Proceeding
info_otwarcie_zp11.pdf pdf 48.76 2022-05-16 11:30:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 79.79 2022-05-24 14:17:47 Public message

Announcements

2022-05-24 14:17 Agnieszka TWOREK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.05.2022r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-16 11:30 Sławomir KARKUT Informacja z otwarcia ofert

info_otwarcie_zp11.p [...].pdf

2022-05-16 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania kwotę 650 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 971