Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-32/22 (PN-32/22) Dostawa mikroskopu laboratoryjnego jednostanowiskowego z kamerą cyfrową do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 03-05-2022 09:34:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN_32_22 _SWZ+umowa_mikroskop_onkologia_podp.pdf pdf 1554.77 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
PN_32_22 _zał. nr 2 formularz.docx docx 1044.9 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
OPZ Załącznik nr 3 Mikroskop.docx docx 1028.96 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 JEDZ edytowalny PN_32_22.doc doc 190.5 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ GK.docx docx 1124.27 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
PN_32_22_załącznik_6.docx docx 41.82 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
2022-OJS086-232074-pl.pdf pdf 103.37 2022-05-03 09:34:00 Proceeding
PN_32_22_zmiana SWZ.BES.pdf pdf 870.45 2022-05-20 09:29:06 Public message
PN_32_22 załącznik nr 7, ośw_wykluczenie_.docx docx 41.88 2022-05-20 09:29:06 Public message
PN_32_22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 791.94 2022-05-30 11:51:25 Public message
PN_32_22_unieważnienie_podp.pdf pdf 866.03 2022-07-04 14:57:17 Public message

Announcements

2022-07-04 14:57 Dział Zamówień Publicznych Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączonym pliku.

PN_32_22_unieważnien [...].pdf

2022-05-30 11:51 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączonym pliku.

PN_32_22_informacja_ [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 30 000,00 zł brutto.
2022-05-20 09:29 Dział Zamówień Publicznych Zmiana SWZ wraz z załącznikiem znajdują się w załączonych plikach.

PN_32_22_zmiana SWZ. [...].pdf

PN_32_22 załącznik n [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 441