Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIW.DA.272.7.2022 WIW.DA.272.7.2022 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu

Deadlines:
Published : 28-04-2022 21:28:00
Placing offers : 11-05-2022 10:00:00
Offers opening : 11-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WIW.DA.272.7.2022 - SWZ z załącznikami.zip zip 393.43 2022-04-28 21:28:11 Proceeding
WIW.DA.272.7.2022 - Pismo - zm. SWZ + zm. term. skł. i otw. ofert - 04.05.2022r..zip zip 354.96 2022-05-04 08:14:52 Public message
WIW.DA.272.7.2022 - Pytania i odpowiedzi + zm. SWZ, zm. zał. nr 1, nr 1.1, nr 1.5, nr 1.8, nr 3 do SWZ.zip zip 511.74 2022-05-05 14:51:18 Public message
WIW.DA.272.7.2022 - Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 226.01 2022-05-11 16:51:48 Public message
WIW.DA.272.7.2022 - Unieważnienie postępowania - cz. nr 7 i 9.pdf pdf 234 2022-05-19 20:28:33 Public message
WIW.DA.272.7.2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty - cz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 8, nr 10 i nr 11.pdf pdf 307.82 2022-05-20 17:24:17 Public message
WIW.DA.272.7.2022 - Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania - cz. nr 6.pdf pdf 255.58 2022-05-30 10:57:16 Public message

Announcements

2022-05-30 10:57 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.7.2022 - Informacja o odrzuceniu oferty - w części nr 6 oraz informacja o unieważnieniu postępowania - w części nr 6.

WIW.DA.272.7.2022 - [...].pdf

2022-05-20 17:24 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.7.2022 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w części nr 1, w części nr 2, w części nr 3, w części nr 4, w części nr 5, w części nr 8, w części nr 10 i w części nr 11.

WIW.DA.272.7.2022 - [...].pdf

2022-05-19 20:28 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.7.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania - w części nr 7 oraz w części nr 9.

WIW.DA.272.7.2022 - [...].pdf

2022-05-11 16:51 WIW Zamówienia Publiczne WIW.DA.272.7.2022 - Protokół z otwarcia ofert.

WIW.DA.272.7.2022 - [...].pdf

2022-05-11 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: dla części nr 1 kwotę 3 664,00 zł brutto; dla części nr 2 kwotę 9 300,00 zł brutto; dla części nr 3 kwotę 679,60 zł brutto; dla części nr 4 kwotę 3 000,00 zł brutto; dla części nr 5 kwotę 1 030,00 zł brutto; dla części nr 6 kwotę 1 010,00 zł brutto; dla części nr 7 kwotę 4 400,00 zł brutto; dla części nr 8 kwotę 7 000,00 zł brutto; dla części nr 9 kwotę 2 320,00 zł brutto; dla części nr 10 kwotę 1 650,00 zł brutto; dla części nr 11 kwotę 4 000,00 zł brutto.
2022-05-05 14:51 WIW Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi - 1 + zmiana SWZ, zmiana załącznika nr 1 do SWZ, zmiana załącznika nr 1.1. do SWZ, zmiana załącznika nr 1.5. do SWZ, zmiana załącznika nr 1.8. do SWZ, zmiana załącznika nr 3 do SWZ - 05.05.2022r. Powyższe odpowiedzi oraz zmiana SWZ i załączników do SWZ powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

WIW.DA.272.7.2022 - [...].zip

2022-05-04 08:14 WIW Zamówienia Publiczne Pismo - konieczność przygotowania odpowiedzi na zapytania oraz zmiana terminów + zmiana SWZ. Powyższe powoduje zmianę terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

WIW.DA.272.7.2022 - [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 604