Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/ZP/TP/22 Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181.

Deadlines:
Published : 28-04-2022 12:34:00
Placing offers : 26-05-2022 09:30:00
Offers opening : 26-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 24.23 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 58.29 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
opis do projektu architektoniczno-budowlanego plus rysunki do projektu.zip zip 6749.07 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
PROJEKT TECHNICZNY.doc doc 122.5 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
Projekt zagospodarowania terenu.zip zip 467.56 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
Przedmiar_robót.rev_II.pdf pdf 204.81 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
Rysunki do projektu technicznego.zip zip 6884.21 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT.doc doc 189 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
SWZ z załacznikami.doc doc 341.5 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
Wzór umowy zbiornik - zał. nr 3.docx docx 53.57 2022-04-28 12:34:00 Proceeding
8.22 Modyfikacja treści SWZ.docx docx 710.35 2022-05-04 12:26:45 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 15.1 2022-05-04 12:27:25 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.99 2022-05-04 12:27:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 788 2022-05-26 12:22:32 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę.doc doc 787 2022-06-06 14:42:54 Public message

Announcements

2022-06-06 14:42 Marzena Kolasa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2022-05-26 12:22 Marzena Kolasa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-26 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 167 826, 72 zł brutto
2022-05-04 12:27 Marzena Kolasa Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-04 12:26 Marzena Kolasa Modyfikacja treści SWZ.

8.22 Modyfikacja tre [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582