Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAZ-Z.272.36.2022 Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska

Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Województwo Pomorskie
Deadlines:
Published : 28-04-2022 13:22:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 28.04.2022.pdf pdf 178.29 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
SWZ_zaprojektuj i wybuduj _DAZ Z 272 36 2022.docx docx 163.21 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
zal 1_ Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 139.68 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
Zał. nr 1.2. PFU.docx docx 8519.1 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
Zał. nr 1.2. PFU.pdf pdf 2407.63 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 12.05.2022 r..pdf pdf 1207.31 2022-05-12 14:30:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0015625601.pdf pdf 37.6 2022-05-12 14:30:06 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 16.05.2022 r..pdf pdf 478.51 2022-05-16 14:23:42 Public message
pytania_odpowiedzi_19 05 2022.pdf pdf 573.82 2022-05-19 13:52:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert - DAZ-Z.272.36.2022.pdf pdf 173.21 2022-05-26 11:43:41 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - DAZ-Z.272.36.2022.pdf pdf 210.15 2022-05-31 15:28:45 Public message

Announcements

2022-05-31 15:28 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - DAZ-Z.272.36.2022

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-26 11:43 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Informacja z otwarcia ofert - DAZ-Z.272.36.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 22 988 921,40 złotych brutto.
2022-05-19 13:52 Departament Zamówień Publicznych i Administracji
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) na: Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 4 ustawy Pzp Zamawiający udziela w załączeniu do wiadomości odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralna część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

pytania_odpowiedzi_1 [...].pdf

2022-05-16 14:23 Departament Zamówień Publicznych i Administracji odpowiedzi na pytania Wykonawców - 16.05.2022 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-12 14:30 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Odpowiedzi na pytania Wykonawców z wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0015625601.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1169