Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-6/2022 Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową

Deadlines:
Published : 27-04-2022 11:09:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.9 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 762.92 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1.doc doc 73 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 2.doc doc 46 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 3.doc doc 48 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 4.doc doc 46.5 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 5.doc doc 40 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 6 WZÓR UMOWY WZÓR OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO, WYKAZ OSÓB-1.doc doc 279.5 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 7.zip zip 87539 2022-04-27 11:09:00 Proceeding
Odpowiedź 1 na pytania.pdf pdf 223.27 2022-05-06 11:51:04 Public message
Zmiana terminu.pdf pdf 271.68 2022-05-11 11:27:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.92 2022-05-11 11:27:34 Public message
Odpowiedzi na pytania - wszyscy oferenci.pdf pdf 3390.12 2022-05-17 10:48:47 Public message
Uzupełniona dokumentacja.zip zip 29357.74 2022-05-17 10:51:05 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 316.63 2022-05-17 11:02:04 Public message
Zmiana załącznika nr 6 - wzór umowy.doc doc 279.5 2022-05-17 11:08:41 Public message
Specyfikacja Techniczna_D_04_05_01.pdf pdf 299.32 2022-05-17 13:31:44 Public message
Odpowiedzi na pytania - poprawione.pdf pdf 392.82 2022-05-18 13:23:30 Public message
Odpowiedzi na pytania 3 - wszyscy oferenci.pdf pdf 353.52 2022-05-18 13:24:01 Public message
Zmiana w zakresie dokumentacji.zip zip 556.37 2022-05-18 13:25:46 Public message
Zmiana terminu 2.pdf pdf 275.45 2022-05-18 13:26:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 35.91 2022-05-18 13:27:42 Public message
Uzupełn. dok. dot. pkt 16.zip zip 6186.06 2022-05-18 13:41:41 Public message
Uzupełniona dokumentacja 2.zip zip 2022.63 2022-05-20 13:10:29 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 216.13 2022-05-26 08:54:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 34.38 2022-05-26 11:27:34 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 899.15 2022-06-03 11:06:27 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.46 2022-06-30 15:10:35 Public message
Zmiana ogłoszenia o wyniku postępowania.pdf pdf 33.63 2022-06-30 15:11:59 Public message

Announcements

2022-06-30 15:11 Dominika Magiera Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-06-30 15:10 Dominika Magiera Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-03 11:06 Dominika Magiera Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-26 11:27 Dominika Magiera Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-26 08:54 Dominika Magiera Kwota na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2022-05-20 13:10 Dominika Magiera Uzupełnienie dokumentacji 2

Uzupełniona dokument [...].zip

2022-05-20 12:36 Dominika Magiera Plik PRD droga.pdf (153KB) został umieszczony w dniu 18.05.2022 r., pn.: "Uzupełn. dok. dot. pkt 16", nie jest przedmiotem tego postępowania.
2022-05-18 13:41 Dominika Magiera Uzupełniona dokumentacja dot. pkt 6 - odpowiedź na pytania z dnia 17.05.2022 r.

Uzupełn. dok. dot. p [...].zip

2022-05-18 13:27 Dominika Magiera Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-18 13:26 Dominika Magiera Zamiana terminu

Zmiana terminu 2.pdf

2022-05-18 13:25 Dominika Magiera Zmiana w zakresie dokumentacji

Zmiana w zakresie do [...].zip

2022-05-18 13:24 Dominika Magiera Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-18 13:23 Dominika Magiera Zmiana w odpowiedziach udzielonych w dniu 17.05.2022 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-17 13:31 Dominika Magiera Uzupełniona dokumentacja

Specyfikacja Technic [...].pdf

2022-05-17 11:08 Dominika Magiera Zmiana załącznika nr 6 - wzór umowy

Zmiana załącznika nr [...].doc

2022-05-17 11:02 Dominika Magiera Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-05-17 10:51 Dominika Magiera Uzupełniona dokumentacja

Uzupełniona dokument [...].zip

2022-05-17 10:48 Dominika Magiera Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-11 11:27 Dominika Magiera Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-11 11:27 Dominika Magiera Zmiana terminu

Zmiana terminu.pdf

2022-05-06 11:51 Dominika Magiera Odpowiedź na pytania do postępowania

Odpowiedź 1 na pytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1565