Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 27/2022 Dostawa radiotelefonów UHF-przenośnych- 27/2022

Deadlines:
Published : 27-04-2022 11:27:00
Placing offers : 16-05-2022 07:30:00
Offers opening : 16-05-2022 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-1-Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 146.45 2022-04-27 11:27:00 Proceeding
2-1-Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 3855.97 2022-04-27 11:27:00 Proceeding
2-2- druki edytowalne-pomocnicze dla Wykonawców.zip zip 93.21 2022-04-27 11:27:00 Proceeding
1-2-Ogłoszenie o zianie ogłoszenia.pdf pdf 38.94 2022-05-05 14:28:46 Proceeding
1-3-Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.09 2022-05-10 15:50:30 Proceeding
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1-zapytanie (1) SWZ, modyfikacja (1).pdf pdf 386.73 2022-05-05 14:31:45 Public message
3-1-KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3-zapytanie (1) SWZ.pdf pdf 365.8 2022-05-10 15:53:32 Public message
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2.pdf pdf 705.6 2022-05-12 07:34:49 Public message
3-1-KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 4-zapytanie (4) SWZ.pdf pdf 358.73 2022-05-12 11:25:09 Public message
3-1-KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 5-zapytanie (5) SWZ.pdf pdf 361.89 2022-05-12 15:22:20 Public message
2-KOMUNIKAT-IO.pdf pdf 520.96 2022-05-16 13:33:22 Public message
1-1-KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 7-zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 526.71 2022-05-17 15:06:13 Public message

Announcements

2022-05-17 15:06 Marta Aniszewska Komunikat Publiczny numer 7- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1-1-KOMUNIKAT PUBLIC [...].pdf

2022-05-16 13:33 Marta Aniszewska Komunikat publiczny numer 6- informacja z sesji otwarcia ofert

2-KOMUNIKAT-IO.pdf

2022-05-16 07:30 Buyer message KOMUNIKAT PUBLICZNY-13 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 301 965,00 zł
2022-05-12 15:22 Marta Aniszewska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 5 -zapytania (5) do treści SWZ

3-1-KOMUNIKAT PUBLIC [...].pdf

2022-05-12 11:25 Marta Aniszewska KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 4 -zapytania (4) do treści SWZ

3-1-KOMUNIKAT PUBLIC [...].pdf

2022-05-12 07:34 Agnieszka Kiehn-Nowicka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2 -zapytania (2) do treści SWZ

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2022-05-10 15:53 Marta Aniszewska Komunikat Publiczny numer 1, dotyczy zapytania do treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ.

3-1-KOMUNIKAT PUBLIC [...].pdf

2022-05-10 15:52 Marta Aniszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-05 14:31 Marta Aniszewska Komunikat Publiczny numer 1, dotyczy zapytania do treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ.

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1167