Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 081-218507 Wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych oraz wynajem i serwis umywalek wolnostojących

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 26-04-2022 15:29:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 85.36 2022-04-26 15:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Zp20.docx docx 111.01 2022-04-26 15:29:00 Proceeding
TED.pdf pdf 128.88 2022-04-26 15:29:00 Proceeding
NOWA UMOWA.zip zip 85.69 2022-04-28 08:53:36 Proceeding
NOWE ZAŁĄCZNIKI.zip zip 83.95 2022-04-28 08:53:50 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia - opublikowane (zmiana terminu).pdf pdf 69.4 2022-05-11 15:06:48 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 241.95 2022-05-11 15:06:48 Public message
Załącznik wzór oświadczenia Wykonawcy;.docx docx 19.82 2022-05-11 15:06:48 Public message
info_otwarcie_zp20.pdf pdf 55.21 2022-05-16 11:45:30 Public message

Announcements

2022-05-16 11:45 Zamówienia Publiczne 33 WOG Informacja z otwarcia ofert - 16.05.2022r.

info_otwarcie_zp20.p [...].pdf

2022-05-16 08:00 Buyer message 576 583,92 zł gross w ramach zamówienia podstawowego.
2022-05-11 15:06 Zamówienia Publiczne 33 WOG Zamawiający informuje o nowym terminie składania/ otwarcia ofert, który przypada na 16 maja 2022r. (godzina bez zmian). Jednocześnie Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz Zmianę treści SWZ wraz z nowym załącznikiem.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Załącznik wzór oświa [...].docx

2022-05-06 10:14 Zamówienia Publiczne 33 WOG Zamawiający odwołuje termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert nie upływa, a otwarcie ofert nie odbędzie się w dniu 9 maja 2022r.
Nowy termin składania i otwarcia ofert zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2022-04-28 08:57 Zamówienia Publiczne 33 WOG W dniu 28.04.2022r. Zamawiający udostępnił NOWE załączniki do niniejszego postępowania oraz NOWĄ UMOWĘ (projekt umowy).
Zwracamy się o zapoznanie się z nowymi dokumentami i na ich podstawie sporządzenie ofert.
Zmianie uległy przede wszystkim ilości - zostały zwiększone, oraz dodano PRAWO OPCJI w zapisach umowy oraz formularzu szczegółowej wyceny.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 959